Maethu Caerffili

A allwch chi roi dyfodol mwy disglair i blentyn?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn chwilio am bobl â chalon gynnes sydd â’r gwytnwch, yr ymrwymiad a chartref croesawgar i gefnogi ein Plant Maeth i lwyddo a dangos iddynt fod gobaith am eu dyfodol.

Mae Cyngor Caerffili yn falch o fod yn rhiant corfforaethol i bob un o blant a phobl ifanc maeth Caerffili.

Ar hyn o bryd mae Caerffili yn gofalu am 450 o blant sy’n dod o wahanol gefndiroedd ac sydd ag ystod o wahanol anghenion. Yng Nghyngor Caerffili, rydym yn ymdrechu i gadw ein plant yn agos at eu teuluoedd ac yn eu cymunedau lle bynnag y gallwn.

Mae Teulu Maethu Caerffili yn eich croesawu’n gynnes i gychwyn ar y siwrnai hon gyda ni.

A allwch chi roi gofal maeth i blentyn mewn argyfwng?

Hyfforddiant a chymorth

Mwy o wybodaeth am yr amrywiaeth o gymorth a hyfforddiant rydym yn ei roi i’n gofalyddion maeth.

Gwybod mwy >

Gofalyddion maeth

Gwybodaeth gan ofalyddion maeth i ofalyddion maeth. Gallwch wneud cais am hyfforddiant, offer a mwy.

Gwybod mwy >

MyST – Fy Nhîm Cymorth, Caerffili

Mae MyST yn wasanaeth arbenigol sy’n dod â gweithwyr proffesiynol ynghyd o feysydd Gwasanaethau Cymdeithasol, Addysg ac Iechyd.

Gwybod mwy >

 

Digwyddiadau i ddod...

Gweler yr holl ddigwyddiadau >