Dangoswch eich cymorth i Bythefnos Gofal Maeth

Am y pythefnos nesaf rydym yn dathlu Pythefnos Gofal Maeth, sy’n rhedeg rhwng 11-24 Mai. Nod yr ymgyrch ledled y Deyrnas Unedig yw dathlu ymroddiad gofalyddion maeth a’r effaith gadarnhaol […]

Darllen mwy >


A allwch chi roi cartref diogel a chariadus i Jane?

Mae Jane yn ferch 12 oed ac roedd ei phrofiadau gofal cynnar yn anghyson ac yn anniogel iddi. Nid oedd anghenion emosiynol a datblygiadol Jane wedi cael eu gwarchod gan […]

Darllen mwy >


Drawing rainbows

20 gweithgareddau cyfyngiadau

May ein teuluoedd Mater anhygol wedi ymuno â theuluoedd ledled y wlad i ddechrau addysg yn y cartref a chreu gweithgareddau hwyl i’r teulu cyfan eu mwynhau…

Darllen mwy >


Duma Faethu – diweddariadau fideo

Foster Carer Ali Gareth Jenkins – Head of Children Services Carla Parry – Fostering Team Mamber Dave Street – Corporate Director for Social Services Councillor Carl Cuss – Cabinet Member […]

Darllen mwy >