Yn aml iawn bydd angen i ofalyddion maeth gysylltu ag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol. Dyma restr o’r rhifau mwyaf cyffredin. Os bydd angen unrhyw gyswllt arall arnoch neu os oes gennych gyswllt a allai fod yn ddefnyddio i ofalyddion eraill, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’n ffurflen adborth i’r wefan

Tîm Lleoliadau Teuluoedd Allan o Oriau
02920 849766
6pm i 10pm, 365 diwrnod y flwyddyn
Tîm Dyletswydd Argyfwng (EDT)
0800 328 4432
5pm i 8.30am, 24 awr y dydd gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc
Dysgu a Datblygu
01495 232841
8.30am i 5pm (Dydd Llun i ddydd Iau)
8.30am i 4.30pm (Dydd Gwener)
Tîm Iechyd Sylfaenol
02088 9617
Nyrs plant sy’n derbyn gofal
07947 828908
Tîm 16+
029 2084 9700
8.30am i 5pm (Dydd Llun i ddydd Iau)
8.30am i 4.30pm (Dydd Gwener)
Swyddog Dyletswydd Tîm Coed Duon
01495 235610
8.30am i 5pm (Dydd Llun i ddydd Iau)
8.30am i 4.30pm (Dydd Gwener)
Swyddog Dyletswydd Tîm Rhymni
01685 844295
8.30am i 5pm (Dydd Llun i ddydd Iau)
8.30am i 4.30pm (Dydd Gwener)
Swyddog Dyletswydd Tîm Rhisga
01495 235536
8.30am i 5pm (Dydd Llun i ddydd Iau)
8.30am i 4.30pm (Dydd Gwener)
Swyddog Dyletswydd Tîm Caerffili
029 2084 9700
8.30am i 5pm (Dydd Llun i ddydd Iau)
8.30am i 4.30pm (Dydd Gwener)
Swyddog Dyletswydd Tîm Bargod
01443 873550
8.30am i 5pm (Dydd Llun i ddydd Iau)
8.30am i 4.30pm (Dydd Gwener)
Tîm Plant Anabl
029 2084 9700
8.30am i 5pm (Dydd Llun i ddydd Iau)
8.30am i 4.30pm (Dydd Gwener)
Gwasanaethau Cwsmeriaid
01443 864613
8.30am i 5pm (Dydd Llun i ddydd Iau)
8.30am i 4.30pm (Dydd Gwener)
Galw Iechyd Cymru
0845 46 47
24 awr y dydd
Adran Gyllid Gwasanaethau Cymdeithasol
01443 864531
8.30am i 5pm (Dydd Llun i ddydd Iau)
8.30am i 4.30pm (Dydd Gwener)
Tîm Diogelu Addysg
01443 866643, 01443 866686, 01443 866687
8.30am i 5pm (Dydd Llun i ddydd Iau)8.30am i 4.30pm (Dydd Gwener)
Tîm Cymorth Dwys
01495 233247
Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru
01495 355766
Comisiynydd Plant Cymru

Dyma rai o’r pethau y mae Keith a’i staff yn eu gwneud ar gyfer plant a phobl ifanc Cymru:

  • Dweud wrth bawb, gan gynnwys plant a phobl ifanc, am y Comisiynydd ac am hawliau plant
  • Cyfarfod â phlant a phobl ifanc a gwrando ar yr hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud am faterion sy’n effeithio arnyn nhw
  • Siarad â phlant a phobl ifanc am waith y Comisiynydd, beth arall maen nhw’n meddwl y dylai ef ei wneud a sut y dylai ef ei wneud
  • Edrych ar waith sefydliadau fel cynghorau ac ymddiriedolaethau iechyd i weld a ydynt yn meddwl am hawliau plant
  • Dweud wrth bobl a all wneud gwahaniaeth beth mae plant a phobl ifanc yn meddwl sy’n bwysig a sut i wella pethau
  • Rhoi cyngor a gwybodaeth i blant ac oedolion sy’n cysylltu â thîm y Comisiynydd.
Arolygiaeth Plant Cymru
Rhanbarth y De Ddwyrain
Llywodraeth Cymru, Parc Busnes Rhydycar, Merthyr Tudful, CF48 1UZ
0300 062 8888
ciw.merthyr@gov.wales