Mae hwn yn grŵp ar gyfer gofalyddion maeth lle darperir gwybodaeth a hyfforddiant gan siaradwyr gwadd a staff o’r tîm maethu. Mae hefyd yn gyfle i chi gael cyngor a chefnogaeth gan weithwyr proffesiynol a gofalyddion maeth eraill.