Maethu

Mae bod yn ofalydd maeth yn rhoi boddhad mawr. Mae angen gofalu am blant fel y gallant dyfu a byw bywydau llawn a hapus. Rydym am glywed gennych yn arbennig os ydych yn gallu gofalu am blant dros ddeg oed.

Find out more...

Diddordeb mewn maethu?

Mwy o wybodaeth am bwy sy’n gallu maethu a sut i ddod o hyd i wybodaeth.

Pwy sy’n gallu maethu? >

Y Mathau o leoliadau gofal maeth

Mae angen gwely am noson ar rai plant ac mae angen un am ychydig yn fwy na hynny ar blant eraill.

Gwybod mwy >

Y broses asesu

Gwybodaeth am beth sy’n digwydd yn ystod y broses asesu.

Gwybod mwy >

Plant sy’n aros am leoliadau

Mae llawer o blant gennym sydd angen lleoliadau maethu drwy’r amser. Mae mwyafrif y plant sydd angen teuluoedd dros ddeg oed ac felly rydym yn blaenoriaethu ymholiadau gan bobl a all ofalu am blant hŷn ar hyn o bryd. Dyma enghreifftiau o’r mathau o blant sy’n aros i’r teulu iawn ofalu amdanynt ar hyn o bryd.

Gwybod mwy >